Det 《historiske prosjektet》som koster Nord-Jærens bilister over 25 milliarder kroner

Mars 2017 sa Stortinget enstemmig ja til 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren

 

 

Etter den massive motstanden kom har partier lokalt inntatt nye standpunkter motsatt av hva de sa i den lokale høringen for knapt 2 år siden, og lar stortinget ta skylden, selv om de lokalt har stemt for! Vær nå i det minste tøffe nok til å stå for det dere har vedtatt, og stemt for mener nå jeg...

Det skal samles inn 25 milliarder fra bilistene  fram mot 2033, og vi er ikke den eneste storbyregion som får bompengeringer, alle de store og etterhvert de mellomstore byene får det.

Alle bomprosjektene landet over er nesten til å miste pusten av. Det er og blir samlet inn bompenger for over 300 milliarder kroner. 

Ap foreslo at staten skal dekke inntil 70 prosent av investeringskostnadene av bussveien, «under forutsetning av at det blir full enighet mellom stat, fylke/storby om tiltak i bo- og arealpolitikken som betydelig fortetting rundt knutepunkt med videre.»

Differansen fra flertallsholdningen om 50 prosent utgjør cirka 1,41,5 milliarder kroner.

34 stemte for Ap-forslaget, 60 stemte mot.

Dermed tar staten halve regningen for bussveien.

25,2 milliarder kroner skal hankes inn via bomringene.

21 milliarder bompenger er satt av til en rekke prosjekter innen kollektiv, sykkel, gange og veier.

De resterende 4,2 milliardene vil gå til lån, renter, innkreving og drift av bomringen. Det tilsvarer inntekter fra all trafikk gjennom bomringen i to og et halvt år. 

«Samferdselsdepartementet får fullmakt til å kunne endre opplegget for bomstasjoner, under forutsetning av at det er lokal enighet om dette og endringene ikke svekker økonomien i bypakken.»

 

Den såkalte bymiljøpakken har en kostnadsramme på 32 milliarder kroner, men ligger an til å bli langt dyrere enn det. Hvem tror dere tar regningen  når kostnadene overskrider? Det heter at bilistene skal betale 25,2 milliarder av dette prosjektet, så det blir spennende å se sluttsummen!

 som de fleste vet går den store kaka av bompengene ikke til nye veier men til sykkel og kollektivsatsinger, inkludert den såkalte sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes som alene skal koste godt over en milliard kroner. Prosjektene skal være ferdig iløpet av 15 år. Så her skal vi vente en god stund før mange av alternativene til bil utbygget.

Fakta om Bomstasjonene:

 38 Bomstasjoner i : Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Risavika, flyplassen og Randaberg.

Antatt innkrevingsperiode: Oktober 2018-oktober 2033.

Betaling på vei inn i bomringen maksimalt én gang per time uansett hvor mange bommer du passerer. Per måned er det betalingsfritak etter 75 passeringer for alle kjøretøy.

Lette kjøretøy: 44/22 kr i/utenfor rushtid (07:00-09:00/15:00-17:00) på hverdager. 20 prosent rabatt ved bruk av elektronisk brikke.

En personbil som passerer 75 ganger per mnd i rushtiden vil med rabatt/bombrikke vil få årlige kostnader på 31 680 kroner, personbiler uten bombrikke kan havne helt opp i årlige kostnader på 39 600 kroner ++ siden de heller ikke har et tak på maks 75 passeringer og betaler uendelig...

- ikke alle får bombrikke fra ferde som hvis du feks har utestående gjeld,  da blir plutselig bompenge innhugget ganske mye verre enn det allerede er. 

Tyngre kjøretøy: 110/55 kr i/u. rushtid.

Takstene skal evalueres etter ett års drift.

De viktigste prosjektene innen Bymiljøpakken er:

Bussvei mellom Stavanger og Sandnes med arm til Forus. Bussvei mellom Stavanger og Risavika med arm til Kvernevik: 7,2 mrd. Summen inkluderer ikke 3 mrd for de delene av bussveien som er fellesstrekning med Transportkorridor Vest (TKV).

Transportkorridor vest (TKV) fra Sola til Randaberg: 4,3 mrd.

E39 Ålgård-Hove: 3,55 mrd.

E39 Smiene-Harestad: 3,2 mrd.

Sykkelekspressvei langs E39 mellom Stavanger og Sandnes via Forus. Egen tunnel under Auglendshøyden: 1,30 mrd.

Hovedmålet for "Bypakke Nord-Jæren" er nullvekst i personbiltrafikken i en 15-årsperiode. Vekst i persontransporten skal bli tatt kollektivt, med sykkel eller til fots. Både nærings- og kollektivtrafikken skal få bedre og mer effektiv framkommelighet.

Disse 5 menneskene står bak de politiske vedtakene innen Bymiljøpakke Nord jæren.

 

 

 

Fakta om pengestrømmen:

Bompengeinntekter: 25,2 mrd.

Prosjekter/tiltak: 21 mrd.

Kostnad for innkreving/bomdrift: 2,4 mrd.

Lån/renter/finansiering: 1,8 mrd.

Statens bidrag avklares nærmere i byvekstavtale med Nord-Jæren, i Nasjonal transportplan (NTP) samt i årlige budsjetter og handlingsprogram. Det er nå stortingsflertall for at staten dekker inntil 50 prosent av bussveien. Ap høynet til inntil 70 prosent. Differansen utgjør 1,41,5 mrd. kroner. Ap-forslaget ble nedstemt 30. mars.

Det er satt opp prosjekter for 30,4 milliarder som i hovedsak skal bli finansiert av "Bypakke Nord-Jæren".

Lånegaranti fra fylkeskommunen: Inntil 7 mrd.

Årlig innkrevingskostnad: 160 millioner.

Det er forutsatt at bompengeselskapet kan stille til rådighet 650 millioner kroner i 2017.

Eksisterende Nasjonal transportplan (20142023) legger til grunn 2 milliarder kroner i statlige midler til prosjekter som inngår i Bypakke Nord-Jæren.

I tillegg vil Rogaland fylkeskommune stille til rådighet all merverdiavgift knyttet til prosjekter på fylkesveier

 

Realiteten

Økende takster og elbilavgift er ikke langt unna og har ved flere annledninger allerede vert diskutert.

- "Fjerning av rushtidsavgift" vet vi alle at i realiteten aldri vil skje! - så vi har en enormt dyr fremtid foran oss.

Når man tenker på hele dette " avgiftsprosjektet"- bomringene + de økende prisene på kollektiv, matvarer/ tjenester, drivstoff, vannvittige strømpriser, avgifter og skatter i alle slags farger... får man ikke nok ? 

For på toppen av alle avgiftene vi spises opp av, så får vi stadig info og nyheter om politikere som sløser bort skattepengene våre, reiser rundt på våre regninger, har firmabiler, betalte boliger,  bruker flere millioner på "miljøfester" o.l mens de har godt over dobbelt i lønn i forhold til feks en sykepleier, en lærer, eller generelt folk flest...

Da er det ikke rart at motstanden og politikerforakten er som den er nå til dags,  når alle de som ikke får kabalen opp lenger ser og kjenner på kontrastene og urettgerdighetene i dagens samfunn.

Om dere ikke orker å kjempe fysisk i demonstrasjoner følg ihvertfall med på de politiske prosessene som foregår i regionen, delta på møter iblandt, les vedtakene og referatene, å ikke ta alt media skriver for "god fisk"  ! Vær våken og tilstede, se realiteten selv å ikke bare la media fortelle dere hvordan ting er å hva som må til for et fungerende samfunn. - Trust me.. media can be a twister.

Engasjer dere med et parti som representerer deres ideologi! Sett deres merke, vær kritiske og vær bestemte i hvordan dere vil ha fremtiden deres. Valget 2019 blir ufattelig spennende,  å jeg håper folk tenker seg nøye om med valgseddelen- den kan gi oss et verdig og godt samfunn om vi bruker den riktig og kjemper mot samme 《 avgifts fiender》

-men fram til valget må vi være lys våkne, denne gangen glemmer vi ikke! 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar