Hvor går grensene når det gjelder 《politiker-lønn》?

Vi har lov til å sette foten ned når det går for langt!

-Jeg ønsker en mer rettferdig fremtid for mine barn, og mine medmennesker 

Vi har kommet til en epoke der de rikeste har så mye makt og innflytelse at ingen politisk parti kan alene snu denne kursen og disse holdningene. Det trengs en folkebevegelse mot forskjells-Norge! Klasseskillet øker, politikerne snakker om å øke sine lønninger, skatter og avgifter øker, mens 《 folk flest 》 sine lønninger rikker seg ikke stort.

I 2020 vil stortingsrepresentantene bikke millionlønninger, om vi ikke tar grep nå! 

En så høy lønn bidrar til at politikere lever mer avsondret fra folk flest, fra dem de skal representere. Det svekker tilliten til Stortinget og tilliten vi skal ha til våre folkevalgte. Det er på tide at de gjør seg selv litt mer dødelige med moderate lønninger,  å begynne å bidra på lik linje med oss i fellesskap til dette samfunnet! Det er tydelig at grådigheten ingen ende har, bompenger, strømpriser, skatter og avgifter i alle slags forkledninger..

 Om vi skal leve i et så 《kostbart samfunn》 burde det være en selvfølge at de folkevalgte bidrar slik som vi gjør, om ikke mer!  for å gå frem som gode representanter som fortjener den heftige lønnen de mottar for det "harde arbeidet" de utfører.

 

Jeg utfordrer alle stortings politikere til å begrunne ovenfor menneskene de skal representere :

Hvorfor dere skal ha så mye mer utbetalt enn oss for deres arbeid!

Jeg forelår også en instramming når det gjelder å skrive reiseregninger! Per dags dato er det alt for enkelt for politikerne å reise rundt på 《private festligheter》 på skattebetalernes regning å kalle det for "stortings-relatert"  uten et ordentlig system som ivaretar lover og regler! det burde ikke være problem for politikerne å fremlegge bevis for sine reisemål relatert til jobb, sånn fungerer det for de fleste her i landet

- politikerne nå til dags bidrar selv til den enorme politiker-forakten som har manifestert seg rundt i landet, det er på tide å jobbe mot et mer økonomisk balansert , og RETTFERDIG samfunn, en god start vil være om stortingsrepresentantene strammer inn på egen livreim og planter beina litt mer på jorda. 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar