Møte i Styringsgruppa 18.januar.2019

Du kan ikke stave Politiker uten Politi

18.01.19  var det møte med styringsgruppen på Rogaland fylkeskommune, der Sigurd Sjursen var invitert for å si noen ord på vegne av seg selv og folk flest som er luta lei hele bompenge-kaoset! Der ble vi møtt med 4 uniformerte politibetjenter 2 sivile og en del vektere. ( ingen mangel på ressurser idag ihvertfall) Jeg skulle delta på møte som tilskuer sammen med 3 andre engasjerte innbyggere. Jeg fikk først beskjed at det var ikke sikkert jeg å de 3 andre tilskuerne skulle få delta på dette møte fordi vi var "Nok er nok folk"  å hadde jo laget en del leven siden sommeren , så han måtte vente på bekreftelse fra insatsleder. Mens vi ventet på denne bekreftelsen fant den ene politimannen ut at han skulle kroppsvisitere meg å skjekke vesken min for å se hva jeg hadde oppi.. merkverdig prosess, å jeg lurer veldig på hvorfor vi blir møtt på denne måten når ordførerne har invitert bomfritt jæren til dette møte, er vi plutselig kriminelle nå? Ja vi har demonstrert en del pga bymiljøpakken, men er det slik at med en gang noen går imot systemet å demonstrerer mot noe de er uenige i eller noe som berører så er vi kriminelle som må behandles deretter? Dette var et møte som var åpent for publikum, der innbyggere som er engasjerte i saken skal få kunne delta for å følge den politiske prosessen rundt ting, skal det nå lukkes igjen for slikt hvis noen er uenige ...? Jeg bestemte meg for å gå rett til media med dette, å da løy denne politimannen til media å sa at han aldri hadde kroppsvisitert meg, selv om det var 4 vitner som fikk dette med seg.. etterpå nektet han å uttale seg noe mer i denne saken. Lenge leve demokratiet å ytringsfriheten✊👏 

POLITISKE MØTER SKAL VÆRE ÅPNE FOR DE SOM ØNSKER Å DELTA!  slutt å behandle oss som kriminelle bare fordi vi kjemper en sak som berører oss KRAFTIG! 

Sigurd Sjursen sin tale:

«Bomfritt Jæren - Nok er Nok» har gjennom stort sett vært til stede under alle møtene i styringsgruppen. Det som vi har vært vitne til, er langt fra imponerende. Det er trenering av viktige spørsmål, og det er politikere som står skolerett når lederen av styringsgruppen med sin autoritære lederstil bryskt avfeier et hvert spørsmål som ikke faller i smak. En styringsgruppe som ikke greier å enes om noenting, og som står på stedet hvil fordi at det virker som det er alt for mye prestisje ute og går. Bare noe så enkelt om at politikerene ikke forstår viktigheten av å lede styringsgruppen selv, og stemte dette ned da Randaberg-ordføreren foreslo det, er jo helt utrolig. Dere politikere møter statens beste mann, og dessverre for oss folk, som dere representerer, når dere ikke han til anklene. Enten må dere få inn bedre forhandlere, ellers må dere til en hver tid ha dyktige rådgivere som er med dere under disse møtene, slik at styrkeforholdet blir utgjevnet. Folket er næmelig lei av disse to setningene: Tas til orientering, eller utsettes til neste møte. Er jammen ikke rart at det ikke er noen fremdrift i denne gruppen, og ordtaket man ikke rir den dagen man saler, er kanskje dekkende her. (Artikkelen fortsetter under bildet) KRITISK: Sigurd Sjursen mener styringsgruppen er med på å skape et kaldere samfunn, noe som ifølge hans tale ikke er noe å være stolt over. Foto: Frode Olsen KRITISK: Sigurd Sjursen mener styringsgruppen er med på å skape et kaldere samfunn, noe som ifølge hans tale ikke er noe å være stolt over. Foto: Frode Olsen Jeg vet ikke hvor mye dere snakker med folk, men daglig, uansett hvor jeg går, så kommer det folk bort til meg og forteller sine historier. Det er trist å høre at folk må selge bilen sin eller må flytte til en annen plass hvor det ikke er bompenger. Dette er et moment som dere ansvarlige i denne styringsgruppen bør ta innover dere. Det er langt fra alle som har de lønningene dere har, og det er ganske frustrerende å høre enkelte av dere si at ingen som dere kjenner har problemer med bompengesatsene. Hverken dere eller deres venner representerer flertallet der ute. De som vasker kontorene deres, vaktmesteren som skifter lyspærer på kontorene, den som sitter i kassen på butikken og tar i mot betaling for varene dere kjøper, eller den som rydder hotellrommene deres når dere er ute og reiser. Slikt kunne jeg fortsatt, og mange av disse slet med å få tingene til å gå rundt før dere var så elskverdige med å tre denne «ekstraskatten» nedover hodene våres, og dere kan jo bare forestille dere hvordan hverdagen har blitt for mange. Kjenn litt på den. Dere er med på å skape et kaldere samfunn. Det er ingenting å være stolte over. Så har vi Ferde og systemet som ikke fungerer, noe som ble påpekt før bomringen trådte i kraft 1. oktober. Advarsler som styringsgruppen valgte å ignorere, men som viste seg i ettertid å stemme. Problemer med rushtidavgiften og timesregelen, noe som Stavanger Aftenblad skrev om i september, og som Ferde måtte ha en hel arbeidsdag for å finne ut hvordan de skulle komme med et dementi, etter at vår gruppe hadde varslet at vi ville gå til retten med dette. Ferdedirektøren har selv sagt i disse møtene at de hadde full kontroll. Vi vet jo nå hvor vidt det stemte eller ikke. At rushtidsavgiften ble stoppet, var imidlertid den eneste fornuftige løsningen. Men når vi hører at veldig mange ikke har fått faktura, og at disse først kan komme som en samlefaktura i mars/april, så kan vi bare forestille oss hvilket beløp enkelte risikerer å få selv uten rushtidsavgift. Når vi i tillegg vet at andelen som allerede går til inkasso for en vanlig måned, trenger man ikke være rakettforsker å tenke seg hvor mange flere det blir når Ferde har samlet opp fire til fem måneder til folk. Samtidig har vi og fått tilbakemeldinger på at folk ikke har fått faktura fra Ferde, men isteden et lite hyggelig brev fra et inkassoselskap som første brev. Ønsker virkelig styringsgruppen at folk skal bli satt i denne situasjonen? 

Ferde er satt til å drifte et system som er bestilt av Statens vegvesen, et system som i dag ikke fungerer. Dette systemet skal etter planen bli skiftet ut i løpet av 2019, og skal da være i stand til å takle både timesregel og rushtidsavgift, ifølge ekspertene. Dette nye systemet er ikke utprøvd og vi vet ikke om det vil virke fra dag én. Er det da riktig at det er folket igjen som skal være forsøkskaniner. Ferde har allerede uttalt at det foreligger en garanti fra det østerriske firmaet om at ting fungerer i dag, en garanti som ingen kan fremlegge. Da blir det jo naturlig å stille spørsmålet: Er det noen som ikke snakker sant her og forsøker å føre folk bak lyset? Hvis så er tilfellet så er dette ganske alvorlig. Økonomien i prosjektet er verdt å nevne. Her er vi vel i denne situasjonen at inntekter og utgifter ikke harmonerer. Forhåndsprognosene for elbiler og større kjøretøy viser i virkeligheten at prosjektet får langt mindre inntekter enn først antatt. Når Jærpakken, tunnelen på Hundvåg og Eiganes-tunnelen kommer, er dette også ting som vil være med å svekke økonomien i prosjektet. Da er det betimelig å stille spørsmålet: Har styringsgruppen noen løsninger rundt dette? Det sier seg selv hvis dagens prosjekter skal bli i prosjektet, så må det en ganske stor økning av takstene for å opprettholde inntektene i prosjektet. Muligens så vil en takstøkning bli i størrelsesorden to til to og en halv av dagens takster. Eller har styringsgruppen allerede nå innsett at en slik avgiftsøkning ikke blir bærekraftig for befolkningen, og har allerede nå begynt å se på hvilke prosjekter som må ut? Nå er det jo kjent at Bomfritt Jæren vil gå til søksmål for å få stoppet Bymiljøpakken. Det som har kommet frem i media i det siste er at pekeleken for alvor har begynt. Når vår advokat i september sendte brev til fylkeskommunen, ble det ikke med et ord nevnt at fylkeskommunen var feil instans. Nå virker det som det brenner under føttene til lokale myndigheter, og da er det selvsagt svært befriende å skyve ansvaret over på noen andre. I dette tilfellet Samferdselsdepartementet. Da dukker det på nytt opp et interessant spørsmål: Har lokale politikere gitt i fra seg all lokal råderett i denne saken? Er styringsgruppen en vits? En gruppe som holder møter uten at denne gruppen har noe den skulle sagt? Eller finnes det noen politikere i dette rommet som har «guts» nok til å si at nå får nok være nok? Nå får dere som ansvarlige politikere ta ansvar for dette prosjektet som blir en større skandale for hver dag som går. Jeg foreslår følgende: 1. All innkreving fra og med 1. oktober 2018 nullstilles, og ingen blir fakturert frem til dags dato. 2. All innkreving stoppes umiddelbart og frem til 31.12-2019 slik at alle systemer skal være garantert at fungerer. 3. Hele prosjektet sendes tilbake til Stortinget for ny vurdering, hvor prosjektets inntekter og utgifter blir nøye gjennomgått. Videre at det blir utarbeidet en konsekvensanalyse som tar for seg alle fordeler og ulemper for både private, næringsliv og frivillige organisasjoner.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar